כ"ד באדר תשס"ז, 14 במרץ 2007   מול": המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

ירידה של 5.1% בהוצאה על ייבוא חומרי אנרגיה בינואר – פברואר 2007

 

ההוצאה על יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם)  בחודשיים הראשונים של השנה
הסתכמה ב- 1.1 מיליארד דולר, ירידה של 5.1% לעומת ינואר – פברואר 2006, כך עולה מדוח שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סחר החוץ של ישראל בפברואר 2007. 

בחודשיים הראשונים של השנה הסתכם ייבוא הסחורות לישראל ב- 8.1 מיליארד דולר, וייצוא הסחורות ב- 6.8 מיליארד דולר. לפי נתוני המגמה ניכרת עלייה ביצוא התעשייתי בכל רמות הטכנולוגיה, והאטה ביבוא מוצרי צריכה.

 

הודעות על קורסים וימי עיון

יום עיון חשמל סטטי – 20.3.07
יום העיון יתקיים ביום ג', 20 במרץ 2007, בשעות 13:00 – 18:00, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

 

יום עיון איטום מאצרות -  26.3.07
יום העיון יתקיים ביום ב', 26 במרץ 2007, בשעות 13:00 - 17:30, באולם שרייבר בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
טופסי הרשמה ומידע נוסף באתר המכון:
www.energy.org.il

בתוכנית לחודש מאי 2007:


קורס טכנולוגיה והנדסת נפט - 2.5.07
קורס של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, 7 מפגשים שבועיים ביום ד', החל מ- 2 במאי 2007. כולל הרצאות על נפט גולמי, זיקוק, תשתית אחסון והולכה, ועוד.

 

קורס כלכלת נפט - 14.5.07
קורס של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, 10 מפגשים שבועיים בימי שני, החל מ- 14 במאי 2007. כולל הרצאות על מחירי הנפט , סחר בינלאומי בנפט ובמוצרי נפט, ועוד.

למידע נוסף יש לפנות למזכירות מכון הנפט

 

פרסומי מכון הנפט

חדש...... חדש.......חדש....... חדש....... חדש.

קובץ חיקוקים בנושא איכות הסביבה


אוגדן חיקוקים מעודכן ל- 2007 הכולל את כל החוקים, הצווים, התקנות, חוקי העזר וההוראות הכלליות בנושא איכות הסביבה בישראל.

1,530 עמודים ב- 2 כרכים, שיעודכנו באופן שוטף (לפחות פעם בשנה). האוגדן נערך ע"י עו"ד אריה נייגר, היועץ המשפטי של המכון בתחום איכות הסביבה.

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה מציע לעמיתי המכון לרכוש את האוגדן במחיר הכרות מיוחד

של 350 ש'.

 

אנרגיה במעבדה

האגודה הבינלאומית לאחסון, טיפול ושימוש בדלקים נוזליים IASH
דר' יוספה בן אשר, מנהלת מעבדת המכון וחברה בהנהלת האגודה, ממליצה לעיין באתר האינטרנט של האגודה: www.IASH.net
האתר כולל מאמרים מדעיים, שיטות בדיקה ותאריכון של כל הכנסים הבינלאומיים בתחומים הקשורים למוצרי דלק.

 

Out בדיקת האפר; In בדיקת תכולת מתכות;
יצרניות רכבי הדיזל דורשות להחליף בתקן האירופאי את בדיקות האפר בבדיקת תכולת מתכות. מתברר שריכוז וסוג המתכות משפיע על פעילות המתקנים להפחתת הפליטות מרכב המונע בסולר.

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

הדרכת מתדלקים
עמדת מכון הנפט, בה פורטו בין היתר ראשי הפרקים לתוכניות הדרכה של מתדלקים, הועברה למשרד להגנת הסביבה. הנושא עלה בעקבות פסק דין שניתן עתירה של "אדם טבע ודין", לפיו על המשרד להגנת הסביבה לכלול גם את נושא הדרכת המתדלקים בתנאי רישיונות העסק של תחנות התדלוק.  

 

תקנות שירותי כבאות (אמצעי כיבוי בחוות מכלים) תשס"ו - 2006
(8.3.07) בפגישה שהתקיימה במכון ב- 8 למרץ הועברו לנציגי רשות הכבאות הערות החברות לטיוטת התקנות. נוסח התקנות אמור להתפרסם בהקדם.

 

תקנים שמתפרסמים לביקורת הציבור
(1.3.07) מנכ"ל המכון פנה למכון התקנים בעקבות המלצת ועדת הגפ"מ של מכון הנפט, לפיה יש  לפרסם לביקורת הציבור גם את התקנים הזרים שאומצו ולא רק את ההקדמה לתקן, הכוללת בדרך כלל את חלות התקן ואת השינויים שהוכנסו בו ביחס לתקנים הזרים. 

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון

 

איכות הסביבה

(26.2.07) תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) (תיקון) התשס"ז - 2007
משרד התמ"ת הפיץ טיוטת הצעת תיקון הכוללת ריכוז של ערכי החשיפה המותרים בתקנה אחת (במקום 13 תקנות נפרדות). לתוספת הראשונה של התקנות נוספו חומרים מזיקים ביניהם קרוסין. בכל מקום בו מתבצעת פעילות עם קרוסין/נפט/דס"ל יש לבצע בדיקות ניטור לחשיפה.

 

הנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות חודשיות לפי תקנות 9 (ב) (2) (3) לתקנות המים (מניעת זהום מים) (תחנות דלק) תשנ"ז – 1997
טיוטה של ההנחיות הועברה למכון הנפט. לקבלתה נא לפנות למזכירות המכון.

 

עדכון בדבר תהליכי התקינה של דלקים חלופיים במכון התקנים
ביו-דיזל
- הדיון של ועדת המומחים התקיים ב- 13 במרץ, וצפוי דיון נוסף. השלבים הבאים הם תהליך אישור ועדת התקינה ופרסום להערות הציבור. ההערכה היא שתוך חודשים ספורים יפורסם התקן.
ביו-אתנול –  מוקמת עתה ועדת מומחים לכתיבת טיוטת התקן.     

 

דיון ציבורי בנושא: שימוש בגז טבעי בבית הזיקוק בחיפה
דיון ציבורי פתוח שיזם השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא. הדיון יתקיים ב- 15 במרץ 2007. 

 

www.energy.org.il   -   אתר האינטרנט המעודכן של המכון

 

חברים המעוניינים במידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

 ועידה של ארגוס על סחר בביו-דיזל:

   Argus Conference: Bio-diesel Trading in Europe, 29th March 2007 Claridge's Hotel, London, UK. www.argusmediagroup.com

 

קורס של מכון הנפט הבריטי בסחר בינלאומי בנפט:

   Trading Oil on International Markets, 23 th – 27th   April 2007, Cambridge, UK. Energy Institute, London UK. www.energyinst.org.uk

 

ועידה בינלאומית ותערוכה:  LNG  15

   15th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas, 24th – 27th April 2007, Barcelona, Spain. www.lng15.com

 

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של מכון הנפט.

 

כותרות אנרגיה

•   בז"ן חיפה יוצאת לחו"ל: החברה-הבת גדיב מקימה מפעל פטרוכימיה בסין
    (מעריב, 28.2.07)

 

•   הכנסת אישרה את הרפורמה בחברת החשמל
    (מעריב, 1.3.07)

 

•   היום ייפתחו חדרי המידע למתמודדים במכרז פי גלילות
    (ידיעות אחרונות, 5.3.07)

 

•   נגב מינרלים לרשות ההגבלים: להכריז על בית הזיקוק באשדוד ועל פז כמונופול
    (דה מרקר, 6.3.07)

 

•   הנורה שתחסוך חשמל
    (ידיעות אחרונות, 6.3.07)

 

•   המדינה תתנגד להסרת הפיקוח ממחירי הבנזין
    (מעריב, 6.3.07)

 

•   ברגע האחרון: גלנקור נפסלה מהמכרז על רכישת פי גלילות
    (מעריב, 6.3.07)

 

•   התעשיינים: הגז עלול להתייקר ב- 20% - 30%; הנזק: 75 מיליון שקל
    (גלובס, 7.3.07)

 

•   האוצר נערך לאישור העסקה עם בריטיש גז
    (מעריב, 7.3.07)

 

•   הרשויות המקומיות יעברו לתעריף משתנה – וישלמו פחות עבור החשמל
    (מעריב, 8.3.07)

 

•   הערכות: למרות ההפרטה – לא תהיה תחרות במשק הדלק
    (מעריב, 8.3.07)

 

•   יצרני הגז: צפוי מחסור בגז בישול
    (מעריב, 12.3.07)

 

•   בסביבה הירוקה של אריסון: שלמה נחמה משקיע במיזם לסילוק פסולת
    (ידיעות אחרונות, 12.3.07)

 

•   טכנולוגיה חדשה תאפשר ייצור "דלק ירוק" מאצות
    (הארץ, 14.3.07)