י'ז חשוון תשס"ז, 8 נובמבר 2006   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

ירידה של 7% בצריכת מוצרי נפט בישראל בינואר – ספטמבר 2006

צריכת כל מוצרי הנפט בישראל ב- 9 החודשים הראשונים של 2006 הסתכמה ב- 8.353 מיליון טון, ירידה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לפי דו"ח שפרסם אתמול מינהל הדלק.

בצריכת כל סוגי הבנזין נרשמה עלייה של 1% ל- 1.671 מיליון טון, ובצריכת הסולר לתחבורה ירידה של 2% ל- 2 מיליון טון. בצריכת כל סוגי המזוט נרשמה ירידה של 15% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, והיא הסתכמה ב- 2.087 מיליון טון.

הירידה בהיקף הצריכה תרמה ככל הנראה לעלייה המתונה יחסית (8.7%) בהוצאה על ייבוא מוצרי אנרגיה לישראל ב- 9 החודשים הראשונים של 2006 (ר' דף אנרגיה קודם).

 

הודעות על ימי עיון

חוק החומרים המסוכנים, סוגיות בנושאי שינוע ותנאים בהיתר רעלים. סדנה   15.11.06

הסדנה תתקיים ב-  15 בנובמבר 2006, בשעות 13:30 –17:00, באולם שרייבר, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

זהו המפגש השני בסדנה על הרגולציה הסביבתית במבחן המעשה, שנערכת בכל שבועיים ביום ד'.

נא תשומת לבכם לשינוי בשעות המפגש

 

השימוש במזוט בעידן הגז הטבעי - יום עיון -  6.12.06 

יום העיון יתקיים ביום ד', 6 בדצמבר 2006, בשעות 13:00 – 18:00, באודיטוריום בנין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

הנושאים שיידונו כוללים את השינויים הצפויים במפרטי המזוט, תוספים, נצילות בעירה; ייצור מזוט בבית זיקוק מודרני; מבנה ותחזוקה של מערכות גז – מזוט; אחסון ממושך של מזוט בעידן הגז.  

יום העיון הוא ללא תשלום

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת יו"ר - 9/11/06

ישיבה בנושא בדיקת אטימות תקופתית במכל כפול דופן -  20/11/06

ועדת גפ"ם - 7/12/06

ועדת הולכה ומתקנים - 11/12/06

ועדת שימושים ובדיקות - 26/12/06

ועדת מחקרים - 26/12/06

 

תזכורות ימי עיון

אנרגיה מתחדשת -הפתרון לתעשייה ולתחבורה - סמינר -  12.12.06

הסמינר יתקיים ביום ג', 12 בדצמבר 2006, בשעות 08:00 – 16:30, באודיטוריום בנין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

הסמינר יעסוק במחקרים למציאת פיתרון אנרגטי לתחבורה, ובניצול אנרגיה מתחדשת וירוקה בתחבורה ובתעשייה.

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

אושרו תוכניות מערכת ההולכה של הגז הטבעי

(29.10.06) ועדת שרים לענייני פנים ושירותים אישרה את תוכניות מערכת הולכת הגז הטבעי, תוכניות המתאר ת.מ.א 37ה, ת.מ.א 37ב ו-ת.מ.א 37א/1/3. 

 

הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור, התשס"ז - 2006

(30.10.06) הצעת חוק של ח"כ רן כהן, שמטרתה להקטין את צריכת האנרגיה של מוסדות ציבור ולהביא לשימורה. מוצע למנות ממונה ארצי לשמירה על אנרגיה, ולחייב מוסדות ציבור להקטין את צריכת האנרגיה ב- 1.3% לפחות מדי שנה, החל מ- 2007. החיסכון הצפוי באנרגיה עד 2025 נאמד ב- 30%.  

 

הצעת חוק חניית רכב כבד, התשס"ז - 2006

(30.10.06) הצעת חוק של ח"כ זבולון אורלב דנה בכלי רכב כבדים החונים ברחובות הערים ומהווים מפגע בטיחותי וסביבתי. מוצע להסמיך את הרשויות המקומיות לאסור על חניית כלי רכב מסחריים שמשקלם הכולל עולה על 4.5 טון, ובלבד שהרשות תיתן פיתרון הולם לחנייתם.

 

חוק רישוי עסקים – הודעה לציבור

משרד הפנים פרסם ב- 2.11.06 מודעות בעיתונות על החוק ועל פרסום צו המפרט את סוגי העסקים הטעונים רישוי. המודעות פורסמו יום לאחר שהתקיימה הסדנה של המכון שעסקה בנושא זה. צרוף מקרים? אתר משרד הפנים: www.pnim.gov.il

 

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

הנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות חודשית לפי תקנות 9(ב)(2) ו- 9(ב)(3) לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז – 1997

טיוטה של ההנחיות הועברה למכון הנפט, על מנת לקבל את הערות משק הדלק עד לסוף חודש דצמבר ש.ז. לאחר תום תקופה זו ועריכת שינויים לפי ההערות שיתקבלו על ידי הממונה, יהפכו הנחיות אלו להנחיות מחייבות.

מכון הנפט יעביר לידי הממונה נייר עמדה.

 

תקנים ישראליים בתחום מוצרי הנפט והגז

ניתן לקבל במשרדי המכון קטלוג, שהוכן על ידי מכון התקנים בנובמבר 2006, המפרט את כל התקנים הישראליים בתחום מוצרי הנפט והגז בנושאים הבאים: נפט ומוצריו, הולכת גז טבעי, ציוד ומערכות לכיבוי אש, מתכות חיבור ובדיקתן ומכלי לחץ.

 

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון. 

 

אנרגיה בינלאומית

ועידה בינלאומית ICIS

Q The 6th World Global PVC Conference, 13th – 14th November 2006, Amsterdam. www.icis.com/conferences/PVC2006

פורום בינלאומי WRA

Q The 2005 European Biofuels Forum, 21st – 22nd November 2006, Warsaw, Poland. www.wraconferences.com

ועידה בינלאומית Sotacarbo & IEA

Q Third International Conference on Clean Coal Technologies for our Future, 15th – 17th May, 2007, Sardinia, Italy. E-mail: info@cct2007.it

  

Call for Papers and Posters Reminder:

Q 20th World Energy Congress, Rome, 11 – 15 November, 2007. www.rome2007.it        

 

פרטים נוספים במחלקת המידע של מכון הנפט.

 

כותרות אנרגיה

"צינור הגז טורקיה-ישראל יוארך עד מצרים"

(דה מרקר, 26.10.06)

 

חנות דלק יחויבו לבצע בדיקות תקופתיות

(דה מרקר, 26.10.06)

 

באוצר מתנגדים לחברה ממשלתית שתרכוש גז עבור יצרני החשמל

(מעריב, 26.10.06)

 

מוסד שמואל נאמן: ניתן להפיק מדי יום 150 מגה-ואט חשמל מפסולת בישראל

(דה מרקר, 29.10.06)

 

חקירת מהילת הדלק: בקשה לתביעה ייצוגית בסכום של 1.2 מיליארד שקל

(מעריב, 29.10.06)

 

דוד עזריאלי זכה בגרנית: רוכש את השליטה לפי שווי של 275 מיליון ד'

(גלובס, 30.10.06)

 

ממשיכים לרוץ לביהמ"ש: ייצוגית נוספת בפרשת מהילת הדלקים

(מעריב, 30.10.06)

 

 הרשות לחשמל אישרה הסכם הולכת גז טבעי לחברת החשמל בהיקף 1.5 מיליארד שקל

(מעריב, 30.10.06)

 

הפרטת פי גלילות: לא אושרה הקפאת הליכים; הבנקים דורשים כינוס נכסים

(גלובס, 31.10.06)

 

פישמן לא מצליח לממש: נכשל במכירת חברת טן

(מעריב, 31.10.06)

 

דו"ח מומחים: האוויר בחיפה נקי, עומד בתקנים הבינל' ואינו גורם לתחלואה

(גלובס, 1.11.06)

 

 תוכנית החלוקה חברת פז תספק דלק לגדה המערבית – ודור אלון לעזה

(מעריב, 1.11.06)

 

סגן ראש ממשלת קזחסטן: אנו בוחנים השתתפות בהנפקת בית הזיקוק בחיפה

(דה מרקר, 2.11.06)

 

נפרדים מריח הדלק בתחנות: משאבה חדשה – בלי אדים

(מעריב, 2.11.06)

 

משתתפי כינוס בינלאומי: לישראל יש פוטנציאל להיות מרכז אנרגיה אזורי

(דה מרקר, 5.11.06)

 

לוחצים על הדוושה: אספקת הגז ממצרים תחל ב- 2008

(מעריב, 6.11.06)

 

הממשלה תקבע: תוספת מס למכוניות מזהמות – הטבות לכלי רכב "נקיים"

(דה מרקר, 7.11.06)

 

נסללה הדרך להפרטת פי-גלילות: הבנקים מסכימים לבטל בקשתם לכינוס

(ידיעות אחרונות, 8.11.06)