ג' חשוון תשס"ז, 25 אוקטובר 2006  מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

ההוצאה על יבוא מוצרי אנרגיה לישראל בינואר – ספטמבר: 5.6 מיליארד דולר

ההוצאה על ייבוא מוצרי אנרגיה (דלק, תזקיקים ופחם) לישראל ב- 9 החודשים הראשונים של 2006 הסתכמה ב- 5.6 מיליארד דולר, עלייה של 8.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לעלייה המתונה יחסית למחירי הנפט הגבוהים בעולם תרם גם המעבר לשימוש בגז טבעי. שתי ידיעות שפורסמו השבוע מעוררות תקווה להאצת התפתחות משק הגז בישראל. שר התשתיות, בנימין בן אליעזר, הודיע שהוא בוחן הקמת חברה ממשלתית לרכישת גז טבעי, ודירקטוריון חברת החשמל אישר להנהלת לחתום על הסכם הולכה עם נתיבי גז.

 

הודעות על ימי עיון

מדי זרימה אולטרסונים לדלק ולגז - יום עיון  -  14.11.06

בשיתוף עם חברת 'אקוספר טכנולוג'יס' יום העיון יתקיים ביום ג', 14 בנובמבר 2006, בשעות 08:30 – 15:30, באודיטוריום בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

יום העיון יעסוק בעקרונות הבסיסיים של מונים אולטרסונים מתקדמים, תכונותיהם ומערכות  הבקרה שלהם, והוא מיועד לאנשי תעשיית הנפט והגז, לעוסקים ב- Custody Transfer ולמתעניינים במעבר למערכות גז טבעי.

ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית על ידי נציגי חברת FMC.

 

אנרגיה מתחדשת הפתרון לתעשייה ולתחבורה - סמינר  -  12.12.06

הסמינר יתקיים ביום ג', 12 בדצמבר 2006, בשעות 09:00 – 16:00, באודיטוריום בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

הסמינר יעסוק במחקרים למציאת פיתרון אנרגטי לתחבורה, ובניצול אנרגיה מתחדשת וירוקה לתחבורה.

הנושאים שיידונו כוללים סקירת מצב ותחזיות לעתיד בנושא אנרגיה מתחדשת; טכנולוגיות ייצור מימן: כלכלת מימן, אחסון, שינוע ושיווק; צבירה ואגירה של אנרגיה בסוללות; טכנולוגיות תאי דלק לתחבורה; תאים ומערכות פוטו-וולטאיות;

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת תחנות - 31/10/06

ועדת גפ"מ - 2/11/06

ועדת בטיחות וכיבוי אש - 6/11/06

ועדה למניעת זיהום - 7/11/06

ועדת הדרכה - 9/11/06

ועדת יו"ר - 9/11/06

 

תזכורות ימי עיון

רגולציה סביבתית במבחן המעשה - סדנה  - יום ד' 1 בנובמבר 2006

המפגש הראשון בסדנה בת 4 מפגשים. חוק רישוי עסקים ותנאים לרישיון.  בשעות 14:00 – 18:00 באולם שרייבר בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

 

השימוש במזוט בעידן הגז הטבעי - יום עיון   -  6 בדצמבר 2006

השינויים הצפויים במפרטי המזוט, אחסון ממושך ותכנון מערכות נכון. בשעות 13:00 – 17:45 באודיטוריום בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

היטל על הטמנת פסולת

במסגרת הדיונים בחוק ההסדרים ל- 2007 נדונה עתה בכנסת הצעת חוק לקביעת היטל על הטמנת פסולת. מוצע לתקן את סע' 21 (2) בחוק שמירת הניקיון תשמ"ד – 1984 ולהחיל היטלי הטמנה, מ- 4 ש' לטון לפסולת יבשה ועד ל-  50 ש' לטון פסולת מעורבת ול- 120 שקל לטון בוצה.

 

הצעת גיליון תיקון לת"י 158 חלק 2 -מתקני גפ"מ – התקנה של צנרת ואביזרים

גיליון תיקון לתקן ישראלי ת"י 158 חלק 2  פורסם להערות הציבור ב- 4 בספטמבר 2006.בתקן נקבעו כללי נגישות לברז, הוגדרו הברזים החיוניים במערכת הגז, בוטל ברז שלוחה ונקבע מרחק של 1.8 מ' מהברז ועד למכשיר.

 

הצעת חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס' 3) (מכירת דלק שאינו עומד בדרישות

התקן), התשס"ו - 2005

הדיון בועדת הכלכלה של הכנסת על החלת דין רציפות יתקיים ב- 31 באוקטובר 2006

מידע נוסף נא ר' דף אנרגיה 6.9.06.

 

הצעת חוק החברות הממשלתיות (שמירה על קרקעות המדינה בעת הליכי הפרטה) 2006

(24.10.06) הצעת חוק שהוגשה על ידי ח"כ שלי יחימוביץ', מציעה שבעת הליכי הפרטה, יפעלו השרים והרשות להבטחת חזרת קרקעות המדינה ששימשו את החברה המופרטת, לידי המדינה, עם שינוי יעודן לאחר ההפרטה או עם סיום השימוש בהן למטרה לה שימשו בפועל.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מעוניינים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

הנחיות הממונה לבדיקת תקינות קווי דלק ארציים

המשרד להגנת הסביבה העביר למכון הישראלי לנפט ולאנרגיה את טיוטת מסמך "הנחיות הממונה לבדיקת תקינות קווי דלק ארציים". ההנחיות האמורות להיכנס לתוקף במהירות האפשרית, יהוו נספח או תנאים משלימים לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק)

תשס"ו – 2006.

נייר עמדה של המכון בנושא זה יועבר בקרוב למשרד להגנת הסביבה.

 

הצעת חוק לעידוד השימוש בכלי רכב ידידותיים לסביבה (תיקוני חקיקה) 2006

הצעת חוק של ח"כ יצחק זיו ואחרים לתיקון חוק מס קנייה, על מנת להקטין את נטל המס על כלי רכב מונעים בגפ"מ או כלי רכב היברידים. מוצע לקבוע שהחל מ- 2008 יעמוד שיעור המס החל על כלי רכב אלו על 10% ממחירם הסיטוני, ולממן את ההוצאה מהעלאת המיסוי על הדלק.

 

ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת על סיכוני רעידת אדמה

(23.10.06) יו"ר הוועדה, ח"כ זבולון אורלב, הודיע שיפנה למבקר המדינה כדי שיפקח על היערכות המדינה לרעידת אדמה, בעקבות נתונים מדאיגים שמסרו המומחים שהשתתפו בדיון על מימדי האסון שעלול להתרחש וההיערכות הלקויה.

 

אנרגיה בינלאומית

ועידה בינלאומית ותערוכה SMI

 - Energy Security: Fuel for the Future, 15th – 16th   November 2006, London UK. www.smi-online.co.uk/energysecurity.asp

קורס של 'פטרוליום אקונומיסט'

 - The Energy Markets: Evaluating Trends & Risks, 14th - 17th    November 2006, London UK. www.petroleum-economist.com/training

קורס של מכון הנפט הבריטי

 - Overview of the international upstream oil & gas industry, 4th  December 2006, London UK, www.energyinst.org.uk

 

פרטים נוספים במחלקת המידע של מכון הנפט.

 

כותרות אנרגיה

תשובה חוזר לחיפושי הנפט: קבוצת דלק מצטרפת לחיפושים של גינקו בים המלח

(דה מרקר, 6.10.06)

 

חברת החשמל תתמודד מול 17 חברות על הקמת תחנת כוח ענקית בהודו

(דה מרקר, 10.10.06)

 

דלק אנרגיה הודיעה על מרבצי נפט מסחריים בווייטנאם

(דה מרקר, 12.10.06)

 

120 חביות נפט ביום יופקו במאגר תמרור 3

(דה מרקר, 16.10.06)

 

גזפרום בדרך לארץ: בוחנת עם שטיינמץ אספקת גז לישראל

(מעריב, 17.10.06)

 

דלק נדל"ן רוכשת 90% מ- 73 תחנות דלק וחנויות נוחות בפינלנד תמורת 618 מיליון ש'

(גלובס, 17.10.06)

 

ישראל תספק חשמל לעזה במקום התחנה שהפציצה

(ידיעות אחרונות, 18.10.06)

 

בית המשפט אסר על קו צינור הנפט אילת-אשקלון להזרים נפט לבז"ן ממאי

(גלובס, 19.10.06)

 

השר בן אליעזר יצא לקהיר כדי להאיץ את יבוא הגז הטבעי

(דה מרקר, 19.10.06)

 

עסקי האנרגיה של בינו מייצרים מיליארד שקל מזומנים בשנה

(ידיעות אחרונות, 22.10.06)

 

דוראד צפויה לחתום בימים הקרובים על הסכם לרכישת גז ממצרים ב- 3.7 ד' בלבד

(דה מרקר, 23.10.06)

 

המדינה הולכת בגדול על הפרטת בז"ן חיפה: שני בתי השקעות בינלאומיים יפיצו את המניות

(מעריב, 23.10.06)

 

משרד התשתיות יבחן כדאיות הקמת חברת גז ממשלתית לרכישת גז טבעי

(ידיעות אחרונות, 24.10.06)

 

בן אליעזר: בקרוב ייחתמו הסכמים נוספים לרכישת גז טבעי ממצרים

(מעריב, 24.10.06)

 

נפתרה המחלוקת לתיקון צינור הגז בחדרה; העלות – 30 מיליון דולר

(דה מרקר, 24.10.06)

 

4 נעצרו בחשד שמכרו לתחנות מאות אלפי ליטר של דלק מהול

(הארץ, 25.10.06)

 

בז"ן חיפה בעקבות אשדוד: במשא ומתן לרכישת גז טבעי ב- 100 מיליון דולר לשנה

(מעריב, 25.10.06)