חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

המלצות לשיטות גישור

השוואת פוטנציאליים - מניעת סיכוני חשמל סטטי

בעת פריקת מכליות דלק למכלים

 

אפריל 2009

 

המלצות אלו הוכנו ע"י ועדת משנה לנושא חשמל סטטי - פריקת מכליות דלק של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.

 

המלצות אלו הן קווים מנחים למתכנן, מבצע ומתחזק של מערכת השוואת פוטנציאליים בפריקת דלקים. הן מתארות תכנון שיטות עבודה, שימוש נכון בחומרים, ומיועדות לתת הסבר על חשיבות האלמנטים השונים, אשר כל אחד לחוד וכולם ביחד מהווים את המערכת.

ההמלצות מיועדות למהנדס, קבלתי ביצוע, פיקוח, מפעילי תחנות דלק ואנשי תחזוקה.

 

במסגרת התחיקה קיימת דרישה לביצוע השוואת פוטנציאליים בטרם הפריקה, באמצעות גישור חשמלי בין המכלית הפורקת למכל/ים אליהם נפרק הדלק וזאת על מנת למנוע היווצרות הפרשי פוטנציאליים חשמליים (חשמל סטטי) בניהם. זרימת הדלק יוצרת מטעני חשמל סטטי, העלולים לגרום לסיכון בטיחותי.

 

להזמנת החוברת ניתן לשלוח בקשה למיל: info@energy.org.il

 

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03