חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה וביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה (חל"צ/186) בשיתוף

המוסד לבטיחות ולגיהות מזמינים אתכם ליום עיון:

 

בטיחות במשק הדלק

 

נושאי הבטיחות  בדלקים  איתם אנו מתמודדים בחיי היום יום הינם רבים ביותר , ונושאים חדשים מתווספים מעת לעת, כתוצאה משימושים נוספים וטכנולוגיות חדשות. הקפדה על דרישות הבטיחות מחייבת אימוץ סטנדרטים ואמצעי בטיחות רבים ומגוונים. אמצעי הבטיחות המתחייבים הינם לאורך כל שלבי המוצר וההתעסקות איתו, אחסונו, שינועו, ניפוקו וגם בעת שימושיו השונים.

יום העיון יעסוק ב"תרבות ניהול הבטיחות" בארגון, בגיבוש מדיניות בטיחות נכונה, באחריות המשפטית של הדרג הניהולי ובאמצעי הבטיחות במשק הדלק. 

יום העיון מיועד לאנשי המקצוע, השטח והביצוע ולדרגים הניהולים הזוטרים והבכירים.

 

יום העיון מוכר לכשירות לממונים על בטיחות בעבודה

 

יתקיים ביום שני ה - 29.6.09

באודיטוריום, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

רח' חיים לבנון 26, רמת-אביב

תוכנית:

 

13:00 - 12:30

התכנסות וכיבוד קל

 

13:30 - 13:00

דברי פתיחה

מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מר יורם אלעזרי, מפקח עבודה ראשי - משרד התמ"ת

 

15:00 - 13:30

תרבות הניהול בארגון והשפעתו על הבטיחות

ד"ר אבי גריפל

 

15:15 - 15:00

הפסקה

 

16:45 - 15:15

אחריות הדרג הניהולי לבטיחות בעבודה

עו"ד אהרן לוי

 

17:30 - 16:45

בטיחות במשק הדלק - תחנות תדלוק

ד"ר דוד זיו, המוסד לבטיחות ולגיהות

 

18:15 - 17:30

בטיחות במשק הדלק - חוות מיכלים

מר כרמל שמואל, ממונה בטיחות בתש"ן

 

18:30 - 18:15

שאלות ותשובות

 

דמי השתתפות בסך 150 ₪ לחברי מכון האנרגיה וחברי המוסד לבטיחות ולגיהות  90 ₪  בהמחאה לפקודת: "בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה".

 

 

להרשמה נא למלא ולשלוח את הטופס הבא:


קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03