חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הזמנה ליום עיון בנושא:

עבודה בגובה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז – 2007 אשר נכנסו לתוקף ב- 1/11/08 קובעות דרישות ביצוע עבודה בגובה בצורה בטוחה במטרה להפחית את כמות הנפגעים תוך שמירה על חיי העובדים, בריאותם ורווחתם.

עוד קובעת התקנה הוראות בטיחות ותנאים לעבודה בגובה, לרבות פרשנות והגדרות של מושגי יסוד, חובות המבצע והעובד, מי הם העובדים הרשאים לעבוד בגובה, הוראות ותנאים לביצוע עבודה בגובה, חובת שימוש בציוד בטיחות, אחריות מנהל מקצועי, מוסדות הכשרה לעבודה בגובה, מדריך מוסמך לעבודה בגובה ועוד.

יום העיון מיועד לממוני בטיחות, קציני בטיחות לתעבורה, מנהלי מסופים, מנהלי חברות/ארגונים ומנכ"לים, ראשי אגפים, מנהלי אזורים של תחנות דלק, מומלץ גם למנהלי ייצור ותחזוקה אשר בתחום אחריותם עובדים העובדים בגובה מעל 2 מטרים, ובמקום בו קיימת סכנת נפילה וכן לאנשי רכש וספקים לצורך הכרת רכש של הציוד המיועד לעבודה בגובה (כגון: סולמות, רתמות בטיחות, אביזרי חיבור, קסדות / כובעי מגן ועוד).

יום העיון יוכר כיום כשירות לממוני בטיחות.

 

יום העיון יתקיים ביום רביעי, 18 בפברואר 2009

באודיטוריום, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

רח' חיים לבנון 26, רמת-אביב

 

תוכנית:

 

12:30 – 13:00

התכנסות וכיבוד קל

 

13:00 – 13:20

דברי פתיחה – מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 

13:20 – 14:50

מבוא לעבודה בגובה, דרישת החוק, עמידה בחוק, אחריות אישית ואחריות ניהולית

מר זאב דיבסק, מרכז בטיחות אגף הפיקוח על העבודה משרד התמ"ת

 

14:50 – 15:50

דרישות התקנה בנושא - הכשרה

מר יוחאי ליאור, ביה"ס לעבודה בגובה

 

15:50 – 16:10

הפסקה וכיבוד קל

 

16:10 – 17:10

ציוד מגן אישי – הכרת הציוד, תקנים פסילה, אחזקה, התאמה, בחירה / הקמה של מערכת לא מתאימה והצגה של ציוד.

מר יוחאי ליאור, ביה"ס לעבודה בגובה

 

17:10 – 18:10

חללים מוקפים –

זיהוי סיכוני הגובה בעבודה בחלל מוקף ודרכי התמודדות

ציוד ייעודי הדרוש לעבודה בחלל מוקף

מר יוחאי ליאור, ביה"ס לעבודה בגובה

 

18:10 – 18:45

פאנל שאלות ותשובות

מר זאב דיבסק, מרכז בטיחות אגף הפיקוח על העבודה משרד התמ"ת

מר אבי הרוש, משרד התמ"ת

מר יוחאי ליאור, ביה"ס לעבודה בגובה

 

 

דמי השתתפות בסך 200 ש"ח, לחברי מכון האנרגיה - 100 ש"ח.

 

אופן התשלום:

בהמחאה: לפקודת "בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה", ת.ד. 17081, ת"א 61170

במזומן ביום העיון

 

להרשמה נא למלא ולשלוח את הטופס הבא:


קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03