חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

 

הזמנה ליום עיון בנושא:

 

אחסון ממושך של דלקים

 

מפגש I – יום רביעי, 19 בנובמבר 2008

מפגש II – יום רביעי, 3 בדצמבר 2008

 

חלק מההרצאות יינתנו בשפה האנגלית

 

באודיטוריום, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

רח' חיים לבנון 26, רמת-אביב

 

להלן פירוט דמי השתתפות: התשלום ל - בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

נא לאשר השתתפות על גבי הספח המצ"ב לפקס: 03-6427033, פרטים נוספים בטל': 03-6414271.

 

 

מפגש I

מפגש II

2 המפגשים

חבר מכון האנרגיה

60

60

100

מחיר מלא

100

100

150

 

תוכנית:

 

מפגש ראשון - אחסון ממושך של דלקים, 19.11.08

 

13:00 – 13:30

התכנסות וכיבוד קל

 

13:30 – 13:40

דברי פתיחה –

מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק משרד התשתיות הלאומיות

 

13:40 – 14:10

אחסון ממושך של  בנזין, דס"ל, וסולר- אתגרים ופתרונות

ד"ר יוספה בן אשר, המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 

14:10 – 15:10

התפתחות גידולים מיקרוביאליים  במהלך אחסון ממושך של דס"ל

מר משה רבייב, צה"ל

 

15:10 – 15:40

הפסקה

 

15:40 – 16:30

טיפול במיכלים המאחסנים דלק לטווח ארוך

 מר משה קובו, חברת בייטמן

 

16:30 – 17:00

 שאלות למרצים

 

מפגש שני - אחסון ממושך של דלקים, 3.12.08

 

13:00 – 13:30

התכנסות וכיבוד קל

 

13:30 – 13:40

דברי פתיחה – מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 

13:40 – 14:10

הכימיה של אי יציבות ביודיזל

ד"ר יוספה בן אשר, מכון האנרגיה

 

14:10 – 15:10

תוספים לייצוב ביודיזל

מר סטפנו טורטורה, חברת Chimec S.P.A.

 

15:10 – 15:40

הפסקה

 

15:40 – 16:30

תוספים לייצוב תזקיקי דלק (בנזין, דס"ל, סולר)

מר סטפנו טורטורה, חברת Chimec S.P.A.

 

16:30 – 17:00

בקטריות, מים, סלדג' טיפול ומניעה - טכנולוגיה עולמית לשמירה על ייצוב הדלק

מר דניאל רוסי, חברת ALGAE - X International

 

17:30-17:00

אחסון דלקים בצה"ל ניסיון מהשטח

מר איתן גייסמן, צה"ל

 

18:00-17:30

שאלות למרצים

 

 

 

 

 

 

להרשמה נא למלא ולשלוח את הטופס הבא:


קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03