חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

 

אוגדן חיקוקים בנושא איכות הסביבה

 

אוגדן חיקוקים מעודכן ל- 2007 הכולל את כל החוקים, הצווים, התקנות, חוקי העזר, האמנות וההוראות הכלליות בתחום איכות הסביבה בישראל.

 

2 כרכים, 1530 עמודים הכוללים נושאים כחומרים מסוכנים והובלתם, טיפול בקרקעות, זיהום אוויר, רעש, זיהום מים, זיהום ים וחופים, מחזור ושמירה על אנרגיה, שמירת טבע, רישוי עסקים, ועוד.

 

האוגדן שנערך על ידי עו"ד אריה נייגר, היועץ המשפטי בתחום איכות הסביבה של המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה, יעודכן  באופן שוטף - לפחות פעם בשנה.

 

 

האוגדן מוצע לעמיתי המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה במחיר היכרות מיוחד של 350 ₪ (מחיר מלא 500 ₪) לא כולל עדכונים.

 

 

לטופס הזמנה הקש כאן:

 

טופס הזמנה אוגדן חיקוקים בנושא איכות הסביבה
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03