מצגות מימי עיון
אנרגיה מתחדשת - הפתרון לתחבורה
היבטים מעשיים בשיקום קרקעות, מי תהום וסדימנטים
חשמל סטטי
איטום מאצרות
זיהום קרקעות ומי תהום – החוק, המדע ומה שביניהם
תקינה ופיקוח בנושאי איכות, איכות הסביבה ובטיחות ע"י מעבדות וגופי פיקוח
הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה
מערכות כיבוי אש בחוות מיכלי אחסון חומרים דליקים
שיקום מי תהום בישראל – צרכים וטכנולוגיות
שוק טכנולוגיות אנרגיה נקייה – תחזית מול מציאות
שמני סיכה אוטומוטיביים ותעשייתיים – איכויות ומגמות
מדידה פיסקאלית של נפט גולמי ותזקיקי דלקים
פליטות לאוויר ממקורות נייחים - הצעת חוק אויר נקי
אתנול כדלק חלופי לתחבורה
ערכי איכות אוויר – היבטים סביבתיים ובריאותיים
חיסכון באנרגיה
טיפול בפליטות לא מוקדיות
שיקום קרקע ומי תהום
אחסון ממושך של דלקים
פיתוח מדיניות לניהול משאבי אוויר במגזר העסקי והציבורי תחת חוק אוויר נקי: איך הדבר מתבצע בעולם?
תביעות סביבתיות אזרחיות - האומנם הדור הבא של האכיפה הסביבתית?