חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
מצגות מימי עיון
יו"ע בנושא ננו חלקיקים מתחבורה
השתלמות - מישוב אדים בתחנות תדלוק
השתלמות - דיגום נפט גולמי ומוצריו
סמינר הבטחת איכות בשרשרת הספקת דס"ל
יום עיון מדידה בתחום הגז הטבעי
דס"ל - מהייצור עד המסוף
מה מתחבא מתחת לקרקע? המשמעות של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות על המשק הישראלי
השתלמות בנושא מגופים
מישוב אדים במתקנים - 12.4.11
תכנון מערכי שאיבת דלק ממי תהום היבטים תיאורטיים ומעשיים - 16,5,11
חידושים בתחום הפוטוולטאי - 21.3.11
זיהום מיקרוביאלי והשלכותיו על אחסון והולכה של מוצרי דלק נוזליים - 28.10.10
כנס התייעלות אנרגטית 2010 - 3.8.10
דלקים ותוספים לדלקים - חברת לובריזול 22.6.10
אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה - המצוי והרצוי 10.5.10
הבטחת איכות בנזין וסולר במהלך הפצתם ממסופי ניפוק לתחנות תדלוק
הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
רכבים מונעים באנרגיות חלופיות - אופציה אמיתית?
עדכונים וחידושים בטיפול בקרקעות מזוהמות
בניה ירוקה וחוסכת אנרגיה
אמצעי כיבוי אש בחוות מיכלים ובמסופי ניפוק
בטיחות במשק הדלק
תוספים לדלקים
התייעלות אנרגטית - האתגר הבא של מדינת ישראל
תביעות סביבתיות אזרחיות - האומנם הדור הבא של האכיפה הסביבתית?
פיתוח מדיניות לניהול משאבי אוויר במגזר העסקי והציבורי תחת חוק אוויר נקי: איך הדבר מתבצע בעולם?
אחסון ממושך של דלקים
שיקום קרקע ומי תהום
טיפול בפליטות לא מוקדיות
חיסכון באנרגיה
ערכי איכות אוויר – היבטים סביבתיים ובריאותיים
אתנול כדלק חלופי לתחבורה
פליטות לאוויר ממקורות נייחים - הצעת חוק אויר נקי
מדידה פיסקאלית של נפט גולמי ותזקיקי דלקים
שמני סיכה אוטומוטיביים ותעשייתיים – איכויות ומגמות
שוק טכנולוגיות אנרגיה נקייה – תחזית מול מציאות
שיקום מי תהום בישראל – צרכים וטכנולוגיות
מערכות כיבוי אש בחוות מיכלי אחסון חומרים דליקים
ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה
הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
תקינה ופיקוח בנושאי איכות, איכות הסביבה ובטיחות ע"י מעבדות וגופי פיקוח
זיהום קרקעות ומי תהום – החוק, המדע ומה שביניהם
איטום מאצרות
חשמל סטטי
היבטים מעשיים בשיקום קרקעות, מי תהום וסדימנטים
אנרגיה מתחדשת - הפתרון לתחבורה
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03