חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
מרכז הדרכה

הממשק בין משק האנרגיה ואיכות הסביבה, המגמות החדשות בעולם ושינויי רגולציה

מציבים אתגרים בפני המשק הישראלי. ימי העיון של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה פורשים יריעה רחבה: קובעי המדיניות מציגים את המדיניות והחקיקה המוצעת,   נציגי התעשייה מעלים את הקשיים העומדים בפניהם, האמצעים העומדים לרשותם ודרכי ההתמודדות המיטביות ואנשי מקצוע ויועצים משפטיים מבהירים מה הן ההשלכות.

 

בין הנושאים שנדונו לאחרונה בימי העיון: פליטות ממקורות נייחים, ערכי איכות אוויר, שיקום קרקעות מזוהמות, ניהול בקרה סביבתית ועוד (הקש כאן למצגות).

 

נושאים מקצועיים רבים המעסיקים את התעשייה זה שנים רבות זוכים להתייחסות מחודשת לאור שינויים בתקינה או התפתחויות מחקריות וטכנולוגיות הנותנות מענה חדש לבעיות ישנות (הקש כאן למצגות).

 

במסגרת הקורסים הייחודיים למכון, נסקרים נושאים נרחבים יותר על ידי טובי המרצים  שבאים מהתעשייה או מהאקדמיה. בקורס טכנולוגיה והנדסת נפט, נלמד נושא הנפט משלב ההפקה, דרך אמצעי ההובלה, תהליכי הזיקוק ועד לתוצריו – התזקיקים השונים. כמו כן, נסקרת מערכת התשתית בארץ, לאור התקינה הבינלאומית, בתחום ההובלה והאחסון. בנוסף לכך, מוצגים בפני המשתתפים השלכות של שימוש במוצרי נפט על איכות הסביבה, בעיות ביולוגיות של אחסון ארוך טווח של דלקים ומערכת הגז הטבעי המהווה תחליף מסוים לשימוש במוצרי הנפט (הקש כאן למצגות).

 

 

למצגות הקש כאן

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03