חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ועדות המכון

הפעילות המקצועית של המכון מתנהלת בעיקר באמצעות הוועדות המקצועיות. ועדות אלו פועלות על בסיס התנדבותי וחברי הוועדות מהווים את הגרעין המקצועי של הגופים החברים במכון. חברי הוועדות מייצגים משרדי הממשלה ורשויות ממלכתיות (משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה, צה"ל, פיקוד העורף, רשות המים, נציבות כבאות והצלה ועוד) וחברות נפט ואנרגיה. מסקנות והמלצות הוועדות מועברות לכל הגופים הנוגעים בעניין והופכות ל: Good Practice or Recommended Practice.

 

ועדת יושבי ראש
יו"ר: מר עמיר מקוב

מתאמת את עבודת הוועדות השונות. ממנה צוותים לטיפול בנושאים המשותפים לכמה ועדות, או לדיונים עם גורמי חוץ. מובילה את תוכניות ההדרכה: קורסים, ימי עיון והרצאות בהתאם לצורכי משק הדלק.

 

פורום נשים באנרגיה
פורום נשים באנרגיה מאגד את המנהלות הבכירות במשק האנרגיה הישראלי. הפורום פועל להעמקת הידע המקצועי של החברות בתחומי האנרגיה והסביבה, ומעניק לחברות מסגרת מתאימה להיכרות אישית, להחלפת רעיונות, ליצירת שיתופי פעולה עתידיים ולפתרון בעיות.


ועדת אקולוגיה

יו"ר: מר גדי מנדלסון

עוסקת באיכות האוויר, בהצעות למניעת זיהום אוויר ובהקטנת הפליטות המזהמות לייעול צריכת האנרגיה.

 

ועדת בטיחות וכיבוי אש
יו"ר: ד"ר דוד זיו

מנתחת אירועים ותרחישים ומפיקה לקחים בנושאי בטיחות וכיבוי אש במתקני אנרגיה, כמכלי אחסון וכתחנות תדלוק. בוחנת ומציעה תקנים והנחיות למניעת אש.

 

ועדת גפ"מ
יו"ר: מר אילן מירון

 יוזמת הצעות לחקיקה, לנהלים ולתקנים חדשים הנוגעים לגפ"ם, כמו גם לשיפור תקנים קיימים. מייעצת לכל משרדי הממשלה, לפיקוד העורף ולמכון התקנים.

 

ועדת הולכה ומתקנים

יו"ר: מר שבי בן ארויה

דנה בנושאים הקשורים להולכת מוצרי נפט וכימיקלים באמצעים השונים. ממליצה על תקנות ונהלים להגברת הבטיחות בהולכה. כמו כן, מטפלת בנושאים הנדסיים ותפעוליים הקשורים במתקני נפט: חוות מכלים, צנרת ואביזרים, מתקני מילוי, מכלים תתעל קרקעיים ומערכות מישוב אדים. דנה בסוגיות של זיהום קרקע ומים מהמתקנים השונים ומציעה פתרונות.

 

ועדה למניעת זיהום מים 

יו"ר: גב' שרה אלחנני

עוסקת בבעיות מקצועיות של תפעול מערכות דלק: מסופים, תחנות כוח, תחנות תדלוק וקווי צינור להולכת נפט גולמי ומוצריו, תוך בחינת השפעת פעילות משק הדלק על מקורות המים. 

 

ועדה שימושים ובדיקות

יו"ר: מר משה בוסאני

דנה בתכונות ובמאפייני מוצרי נפט ותוספים, מציעה תקנים למוצרי נפט לפי תקני איכות הסביבה בעולם, בהתאם למגמה להאחדת התקנים בעולם.

 קובעת יעדים לחקר נושאים הקשורים בנפט ובאנרגיה, ממליצה על מיזמי מחקר.

 

ועדת מחקרים

יו"ר: ד"ר יוספה בן אשר

דנה בעריכת מחקרים שעשויים לקדם את הידע המקצועי במשק הדלק. מאתרת שיתופי פעולה עם האוניברסיטאות לביצוע מחקרים משותפים, ותומכת בהפצת הידע ובהכשרה בנושאי אנרגיה.

 

ועדת תחנות

ממליצה על הוראות ותקנות לתחנות תדלוק ובודקת תוכניות להקמתן תוך שימת דגש על נושאי בטיחות, הגנה על הסביבה ותקנים.

 

ועדת אנרגיות חלופיות

יו"ר: ד"ר גיל כ"ץ

עוסקת בלימוד וקידום תחום האנרגיות המתחדשות והדלקים החלופיים במסגרת משק הדלק ובשיתוף פעולה עם הרגולטור.

 

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03