חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
המעבדה הכימית הבילוגית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר

 

המעבדה הכימית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר משרתת את המשק האזרחי ואת המגזר הביטחוני מכוח היתר של משרד המסחר והתעשייה, המעניק לתעודות הבדיקה שהיא מנפיקה תוקף משפטי. המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות. תחומי פעילות עיקריים: בדיקות התאמה לתקנים, אחסון ממושך של מוצרי דלק, מחקר ובדיקות איכות הסביבה.

 

תחומי פעילות המעבדה הכימית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר:

 

בדיקות התאמה לתקנים

היחידה בודקת את התאמת מוצרי הדלק לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי, ומבצעת בדיקות שגרתיות ובלתי שגרתיות לפי דרישת הלקוחות. מוצרי הדלק הנבדקים כוללים: נפט גלמי, בנזין, דלק סילוני, קרוסין, סולר תחבורה, סולר הסקה, מזוט תעשייתי, מזוט ימי, שמנים וביטומן.

 

אחסון ממושך של מוצרי דלק

היחידה מתמחה בבדיקות מוצרי דלק באחסון ממושך (דלק סילוני, סולר, מזוט) לפי הזמנות מגופים ממלכתיים ופרטיים. היחידה מעניקה שירותי ייעוץ ומבצעת בדיקות המשמשות לחיזוי טווח האחסון של המוצרים השונים.

 

מחקר

יחידת המחקר מעמיקה את הידע הנחוץ למשק הדלק.היחידה חוקרת ומציעה פתרונות לבעיות הקשורות בשינויים בתהליכי זיקוק, בלילה, הולכה תפעול ושימוש במוצרים המשווקים לציבור הרחב.

 

היחידה לבדיקות איכות הסביבה

היחידה לבדיקות איכות הסביבה מתמחה בבדיקות קרקע ומים שזוהמו בדלק. תוצאות הבדיקות מאפשרות לקבוע את סוג המזהם, גבולות הזיהום וגיל הזיהום.  

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03