חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
פעילות המכון כוללת ועדות מקצועיות, מרכז מידע, מעבדה כימית הבודקת דלק, קרקע ומים, מרכז לטיפול בנושאים סביבתיים, יחידה למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז הדרכה,העורך סמינרים וקורסים בנושאי אנרגיה, דלק וסביב  למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז הדרכה,העורך סמינרים וקורסים פעילות המכון כוללת ועדות מקצועיות, מרכז מידע, מעבדה כימית הבודקת דלק, קרקע ומים, מרכז לטיפול בנושאים סביבתיים, יחידה למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז הדרכה,העורך סמינרים וקורסים בנושאי אנרגיה, דלק וסביב  למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז הדרכה,העורך סמינרים וקורסים פעילות המכון כוללת ועדות מקצועיות, מרכז מידע, מעבדה כימית הבודקת דלק, קרקע ומים, מרכז לטיפול בנושאים סביבתיים, יחידה למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז הדרכה,העורך סמינרים וקורסים בנושאי אנרגיה, דלק וסביב  למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז הדרכה,העורך סמינרים וקורסים
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03